Dans för Haiti, Dansens hus 2010, Ingrid Lundmark i solo från

Dans för Haiti, Dansens hus 2010, Ingrid Lundmark i solo från Om en viskning/in a solo from About a Whisper; koreograf/choreographer: Eva Lundqvist

#dans för haiti  #dansens hus 2010  #ingrid lundmark i solo från om en viskningin a solo from about  #koreografchoreographer eva lundqvist  #photo lesley leslie-spinks