Viewing all content in #photo lesley leslie-spinks

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2

Fjärran från Kaukasus fortsättningen/Far from Caucasus 2 koreografi/choreography: Eva Lundqvist, Musik/composer and musician: Mats Persson; Ljussättning/lighting design: Ilkka Volanen; Dansare/Dancers: Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Björn Elisson, Juan Techera

#1983  #björn elisson  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #fjärran från kaukasus fortsättningenfar from caucasus 2  #juan techera  #koreografichoreography eva lundqvist  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musikcomposer and musician mats persson  #photo lesley leslie-spinks  #windwitchesvindhäxor

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Öar/Islands

Öar/Islands koreografi/choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Linda Forsman, Maria Hammersten, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Cecilia Roos Kompositörer/Composers: Jim Fulkerson, Lubomyr Melnyk Musiker/Musicians: Lubomyr Melnyk och/and på ljudband/on tape: Jim Fulkerson Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Carina Dangoor Glashuset 1984

#1984  #cecilia roos  #dansaredancers linda forsman  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #kompositörercomposers jim fulkerson  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design carina dangoor  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #lubomyr melnyk  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musikermusicians lubomyr melnyk ochand på ljudbandon tape   #öarislands  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Janne Kilpiö, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Janne Kilpiö, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Lars Högfeldt, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Molnstigar/Cloud Paths

Molnstigar/Cloud Paths Koreografi/Choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnk, Eva Lundqvist, Cecilia Roos, Andy Cowton, Martin Coles Musiker , Kompositör/Musician and Composer: Lubomyr Melnyk Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Ann-Marie Broms Ljudkollage/soundtrack: Ilkka Volanen

Windwitches/Vindhäxor; Glashuset/the Glasshouse 1985

#1985  #andy cowton  #cecilia roos  #dansaredancers maria hammersten  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design ann-marie broms  #linda forsman  #ljudkollagesoundtrack ilkka volanen  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #martin coles  #marzenna kolesnk  #molnstigarcloud paths  #musiker och kompositörmusician and composer lubomyr melnyk  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor

Molnstigar/Cloud Paths

Molnstigar/Cloud Paths Koreografi/Choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnk, Eva Lundqvist, Cecilia Roos, Andy Cowton, Martin Coles Musiker , Kompositör/Musician and Composer: Lubomyr Melnyk Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Ann-Marie Broms Ljudkollage/soundtrack: Ilkka Volanen

Windwitches/Vindhäxor; Glashuset/the Glasshouse 1985

#1985  #andy cowton  #cecilia roos  #dansaredancers maria hammersten  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design ann-marie broms  #linda forsman  #ljudkollagesoundtrack ilkka volanen  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #martin coles  #marzenna kolesnk  #molnstigarcloud paths  #musiker och kompositörmusician and composer lubomyr melnyk  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor

Molnstigar/Cloud Paths

Molnstigar/Cloud Paths Koreografi/Choreography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnk, Eva Lundqvist, Cecilia Roos, Andy Cowton, Martin Coles Musiker , Kompositör/Musician and Composer: Lubomyr Melnyk Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Kostym/Costume design: Ann-Marie Broms Ljudkollage/soundtrack: Ilkka Volanen

Windwitches/Vindhäxor; Glashuset/the Glasshouse 1985

#1985  #andy cowton  #cecilia roos  #dansaredancers maria hammersten  #eva lundqvist  #glashusetthe glasshouse  #koreografichoreography eva lundqvist  #kostymcostume design ann-marie broms  #linda forsman  #ljudkollagesoundtrack ilkka volanen  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #martin coles  #marzenna kolesnk  #molnstigarcloud paths  #musiker och kompositörmusician and composer lubomyr melnyk  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Lars Högfeldt, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Lars Högfeldt, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Lars Högfeldt, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Kråkåker/Crowfields

Kråkåker/Crowfields Koreografi,scenografi/Choreography and scenography: Eva Lundqvist Dansare/Dancers: Jane Darling, Maria Hammersten, Linda Forsman, Marzenna Kolesnik, Eva Lundqvist, Lars Högfeldt, Lasse Eidevall Musiker, kompositör/Composer and musician: Lubomyr Melnyk Kostm/Costume design: Monika Fulleman Ljussättning/Lighting design: Ilkka Volanen Vindhäxor/Windwitches 1985-86

#dansaredancers jane darling  #eva lundqvist  #janne kilpiö  #kompositörcomposer and musician lubomyr melnyk  #koreografi och scenografichoreography and scenography eva lund  #kostmcostume design monika fulleman  #kråkåkercrowfields  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglighting design ilkka volanen  #maria hammersten  #marzenna kolesnik  #musiker  #photo lesley leslie-spinks  #vindhäxorwindwitches 1985-86

Jordansikten/Earthfaces

Jordansikten/Earthfaces koreograf/Choreographer: Eva Lundqvist Dansare/ Dancers: Jane Darling, Linda Forsman,Marzenna Kolesnik, My Nilzén, Lasse Eidevall, Janne Kilpiö Musiker Kompositör/Musician and composer: Jonas Lindgren Ljussättning/Light design: Ilkka Volanen Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Kostym/Costume design: Birre Burman

#1986  #dansare dancers jane darling  #janne kilpiö  #jordansiktenearthfaces  #koreografchoreographer eva lundqvist  #kostymcostume design birre burman  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglight design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musiker kompositörmusician and composer jonas lindgren  #my nilzén  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor

Jordansikten/Earthfaces

Jordansikten/Earthfaces koreograf/Choreographer: Eva Lundqvist Dansare/ Dancers: Jane Darling, Linda Forsman,Marzenna Kolesnik, My Nilzén, Lasse Eidevall, Janne Kilpiö Musiker Kompositör/Musician and composer: Jonas Lindgren Ljussättning/Light design: Ilkka Volanen Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Kostym/Costume design: Birre Burman

#1986  #dansare dancers jane darling  #janne kilpiö  #jordansiktenearthfaces  #koreografchoreographer eva lundqvist  #kostymcostume design birre burman  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglight design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musiker kompositörmusician and composer jonas lindgren  #my nilzén  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor

Jordansikten/Earthfaces

Jordansikten/Earthfaces koreograf/Choreographer: Eva Lundqvist Dansare/ Dancers: Jane Darling, Linda Forsman,Marzenna Kolesnik, My Nilzén, Lasse Eidevall, Janne Kilpiö Musiker Kompositör/Musician and composer: Jonas Lindgren Ljussättning/Light design: Ilkka Volanen Scenografi/Scenography: Eva Lundqvist Kostym/Costume design: Birre Burman

#1986  #dansare dancers jane darling  #janne kilpiö  #jordansiktenearthfaces  #koreografchoreographer eva lundqvist  #kostymcostume design birre burman  #lasse eidevall  #linda forsman  #ljussättninglight design ilkka volanen  #marzenna kolesnik  #musiker kompositörmusician and composer jonas lindgren  #my nilzén  #photo lesley leslie-spinks  #scenografiscenography eva lundqvist  #windwitchesvindhäxor